Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/14/2009

Zarządzenie Nr OR / 14 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów

z dnia 19 stycznia 2009 roku

o zmianie Zarządzenia nr OR/94/2008 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 października 2008 r w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w sezonie zimowym 2008/2009.

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 19 ust. 1,2,5 i 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami)

zarządzam co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu nr OR/94/2008 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 października 2008 r w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w sezonie zimowym 2008/2009 zmianie ulega załącznik nr 1* i przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Pozostałe postanowienia pozostają bez zmian.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2009r.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopel

Rozdzielnik:
1.Prezydent Miasta
2.Zastępcy Prezydenta
3.Sekretarz Miasta
4.Naczelnicy Wydziałów
5.Jednostki organizacyjne miasta

* załącznik do użytku służbowegoosoba odpowiedzialna za treść: Anna Poloczek, dnia: 2009-01-19
utworzony: 14-01-2009 / modyfikowany: 19-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów