Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/17/2009

Zarządzenie Nr OR / 17 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 20 stycznia 2009 r.

w sprawie: powołania komisji celem kontroli ochrony informacji niejawnych

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 196 poz. 1631 z póź. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Powołuje się komisje w następującym składzie:

1. Przewodniczący - Edward Kafara – inspektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
2. członkowie – Agnieszka Głowacka – Kierownik Kancelarii Tajnej
3. Leszek Słonina – Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych

§ 2.

Komisja, o której mowa w § 1 dokona kontroli ochrony informacji niejawnych oraz archiwizacji dokumentów niejawnych we wszystkich wydziałach Urzędu Miasta.

 

§ 3.

Kontroli należy dokonać do dnia 28 lutego 2009 r.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi d/s Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopel

Rozdzielnik:
1. Prezydent Miasta
2. Zastępcy Prezydenta
3. Sekretarz Miasta
4. Przewodniczący Rady Miasta
5. Naczelnicy Wydziałów - wszyscyosoba odpowiedzialna za treść: Leszek Słonina, dnia: 2009-01-20
utworzony: 19-01-2009 / modyfikowany: 19-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów