Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/27/2009

Zarządzenie Nr OR / 27 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 9 lutego 2009 roku

w sprawie ustalenia okresu trwania użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Mariańskiej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późn. zm.) i art. 236 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), w związku z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1.

W wykonaniu uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XXII/379/08 z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Mariańskiej

ustalić

okres trwania użytkowania wieczystego na okres 99 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ulicy Mariańskiej, obejmującej działki o numerach geodezyjnych:

 • 40 o powierzchni 477 m2, KW Nr 8293,

 • 41 o powierzchni 564 m2, KW Nr 8293,

 • 42 o powierzchni 630 m2, KW Nr 8293
               
  razem: 1.671 m2

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopelosoba odpowiedzialna za treść: Monika Sobkiewicz, dnia: 2009-02-09
utworzony: 26-01-2009 / modyfikowany: 19-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu