Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/28/2009

Zarządzenie Nr OR / 28 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 2 lutego 2009 roku

w sprawie: średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej na terenia Miasta Chorzów na rok 2009.

Na podstawie art. 60, ust. 2, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 115 z 2008r., poz. 728 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta zarządza:

§ 1.

Ustalić średni miesięczny koszt utrzymania w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Chorzów na rok 2009 w wysokości:

1. Dom Pomocy Społecznej „Nadzieja”

- dla osób w podeszłym wieku

- 2.722,- zł

2. Dom Pomocy Społecznej „Republika”

- dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

- 2.865,- zł

3. Dom Pomocy Społecznej

im. K. Jaworka

Polskiego Związku Niewidomych

- dla osób niepełnosprawnych fizycznie

- 2.500,- zł

4. Dom Pomocy Społecznej

św. Wincentego prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr

św. Wincentego a Paulo

- dla osób w podeszłym wieku

- 2.353,- zł

5. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Florian

Dom Pomocy Społecznej św. Florian

- dla osób w podeszłym wieku

- 2.546,- zł

§ 2.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej.

§ 3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopelosoba odpowiedzialna za treść: Bernadeta Dziacko, dnia: 2009-02-02
utworzony: 26-01-2009 / modyfikowany: 19-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów