Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/31/2009

Zarządzenie Nr OR / 31 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 12 lutego 2009 roku

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę położoną w Chorzowie przy ul. Nomiarki

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmian.) oraz w wykonaniu uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XLV/601/01 z dnia 27 września 2001r. w sprawie obciążania nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów służebnością gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu

z a r z ą d z a m:

§ 1.

  1. Ustanowić nieodpłatną służebność gruntową, poprzez obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Nomiarki, obejmującej część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1/11 o powierzchni 6234 m2, KW Nr 14096, prawem przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Nomiarki, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1/6 o powierzchni 167.626 m2, KW Nr 14097.
  2. Zakres służebności obejmuje pas gruntu o szerokości 6m od ulicy Nomiarki do granicy działki nr 1/6. Powyższe przedstawione zostało na mapie, która stanowi "załącznik" do niniejszego zarządzenia.
  3. Zobowiązać właścicieli i posiadaczy nieruchomości władnącej do współuczestniczenia w kosztach utrzymywania tej części nieruchomości obciążonej, z której będą korzystać.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopelosoba odpowiedzialna za treść: Monika Sobkiewicz, dnia: 2009-02-12
utworzony: 30-01-2009 / modyfikowany: 19-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów