Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/36/2009

Zarządzenie Nr OR / 36 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 25 lutego 2009 r.

o zmianie: Zarządzenia nr OR.I.-0137a/9/93 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 4 czerwca 1993 r. w sprawie wprowadzenia zakazu palenia tytoniu na terenie obiektów Urzędu Miasta oraz na terenie jednostek organizacyjnych gminy.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

zarządzam:

§ 1.

W § 1 Zarządzenia nr Or.I-0137a/9/93 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 4 czerwca 1993 r. w sprawie wprowadzania zakazu palenia tytoniu na terenie obiektów Urzędu Miasta oraz na terenie jednostek organizacyjnych gminy słowa „wyznaczam na terenie Urzędu Miasta palarnię w hollu Sali Posiedzeń Rady Miejskiej” zastępuje się słowami „wyznaczam na terenie Urzędu Miasta palarnię w pomieszczeniu nr 427a”.

§ 2.

Pozostałe postanowienia cyt. Zarządzenia, o którym mowa w §1 nie ulegają zmianie.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcom Prezydenta, Naczelnikom Wydziałów i Komendantowi Straży Miejskiej, każdemu wg zakresu ich działania.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02.03.2009 r.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopel

Rozdzielnik:

 1. Prezydent Miasta

 2. Zastępcy Prezydenta

 3. Sekretarz Miasta

 4. Przewodniczący Rady Miasta

 5. Naczelnicy Wydziałów - wszyscy

 6. a/aosoba odpowiedzialna za treść: Monika Banik, dnia: 2009-02-25
utworzony: 19-02-2009 / modyfikowany: 19-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów