Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/42/2009

Zarządzenie Nr OR / 42 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 05 marca 2009 roku

w sprawie powołania Miejskiego Zespołu do przeprowadzenia i organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późniejszymi zmianami)

zarządzam:

 1. Powołać Miejski Zespół do przeprowadzenia i organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego działający w ramach Urzędu Miasta w Chorzowie.

 1. Zadaniem Zespołu jest zapewnienie sprawnego przebiegu prac przygotowawczych oraz przeprowadzenie wyborów na terenie miasta.

 1. Skład osobowy oraz szczegółowy zakres działania Miejskiego Zespołu określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopel

Rozdzielnik:
1.Prezydent Miasta
2.Zastępcy Prezydenta
3.Sekretarz Miasta
4.Naczelnicy Wydziałów pracownicy UM (członkowie zespołu)
5.a/a

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]



osoba odpowiedzialna za treść: Brygida Pietrek, dnia: 2009-03-05
utworzony: 25-02-2009 / modyfikowany: 19-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów