Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/43/2009

Zarządzenie Nr OR / 43 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 5 marca 2009 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Chorzów w 2009 roku.

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 pkt 15 i art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2008r. Dz. U. Nr 115 poz. 728 z późniejszymi zmianami)

zarządzam:

§ 1.

Ustalić średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Chorzów w 2009 roku w następującej wysokości:

 1. Ośrodek Wsparcia Rodziny
  Chorzów ul. Siemianowicka 58
  - placówka wielofunkcyjna - 2.396zł
  prowadzona przez Miasto Chorzów
 2. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1
  Chorzów ul. Szabatowskiego 5/3
  - placówka rodzinna - 1.968zł
  prowadzona przez Miasto Chorzów
 3. Rodzinny Dom Dziecka
  Chorzów ul. Dobrodzieńska 27
  - niepubliczna placówka rodzinna - 1.799zł
  prowadzona przez Stowarzyszenie
  na Rzecz Rodziny z siedzibą w Chorzowie

§ 2.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopelosoba odpowiedzialna za treść: Danuta Szary, dnia: 2009-03-05
utworzony: 25-02-2009 / modyfikowany: 19-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów