Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/45/2009

Zarządzenie Nr OR / 45 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 6 marca 2009 r.

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w mieście Chorzów.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 tj. z późn. zm.), art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.), § 1 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. Nr 16, poz. 152); § 5 pkt 4 i § 6 ust. 1, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150) zarządza się co następuje:

§ 1.

Ustala się i wprowadza do użytku służbowego:

  1. „Plan realizacji zadań obronnych w mieście Chorzów w 2009 roku” stanowiący załącznik nr 1;
  2. „Plan szkolenia obronnego Urzędu Miasta Chorzów na 2009 rok” stanowiący załącznik nr 2;
  3. „Plan kontroli problemowych realizacji zadań obronnych na 2009 rok” stanowiący załącznik nr 3.

§ 2.

Zobowiązuję naczelników wydziałów i kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta do realizacji zamierzeń określonych w załącznikach.

§ 3.

Nadzór i koordynację nad realizacją zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 stycznia 2009 r.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopel

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik nr 1 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 2 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 3 do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Edward Kafara, dnia: 2009-03-06
utworzony: 25-02-2009 / modyfikowany: 19-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów