Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/46/2009

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.253.2012 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 30.11.2012 R.

Zarządzenie Nr OR / 46 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 11 marca 2009 roku

w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Ustala się Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Chorzów, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2009 roku.

§ 3.

Z dniem 1 stycznia 2009 roku traci moc Zarządzenia Nr OR/7/2005 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 21 stycznia 2005 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Chorzów z późniejszymi zmianami.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopel

Rozdzielnik:
1. Prezydent Miasta
2. Zastępcy Prezydenta
3. Sekretarz Miasta
4. Przewodniczący Rady Miasta
5. Naczelnicy Wydziałów
6. a/a

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia - Regulamin ZFŚS ]

 

ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:

- Zarządzenie Nr OR/48/2009 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 18.03.2009 r.

- Zarządzenie Nr OR/56/2009 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 3.04.2009 r.

- Zarządzenie Nr OR.45.2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 7.03.2011 r.osoba odpowiedzialna za treść: Monika Libucka, dnia: 2009-03-11
utworzony: 04-03-2009 / modyfikowany: 19-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów