Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/47/2009

Zarządzenie Nr OR / 47 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 12 marca 2009 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR/30/2009 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 lutego 2009 w sprawie trybu postępowania przy wyburzaniu obiektów budowlanych będących własnością lub w zarządzie Gminy Chorzów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - z późn. zm.), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr OR/30/2009 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 lutego 2009 w sprawie trybu postępowania przy wyburzaniu obiektów budowlanych będących własnością lub w zarządzie Gminy Chorzów po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: „§ 3a Zarządzenie nie dotyczy obiektów budowlanych, dla których nie jest wymagane pozwolenie na rozbiórkę, ani zgłoszenie rozbiórki – zgodnie z art. 31 a ustawy Prawo Budowlane.”

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1 nie ulegają zmianie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopelosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2009-03-12
utworzony: 04-03-2009 / modyfikowany: 19-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów