Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/49/2009

Zarządzenie Nr OR / 49 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 18 marca 2009 roku

w sprawie: wyznaczenia nowego przedstawiciela Gminy Chorzów w Radzie Nadzorczej Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej „ALBA” Spółka z o.o. w Chorzowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1.

Wyznaczyć Pana Rafała BYRCZKA jako przedstawiciela Gminy Chorzów w Radzie Nadzorczej Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej „ALBA” Spółka z o.o. w Chorzowie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopel

Rozdzielnik:
1. Prezydent Miasta
2. Pan Rafał Byrczek
3. Zarząd PTS „ALBA” Sp. z o.o.
4. a/aosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2009-03-18
utworzony: 04-03-2009 / modyfikowany: 19-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów