Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/50/2009

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR/84/2009 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 8.07.2009 R.

Zarządzenie Nr OR / 50 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 19 marca 2009 r.

dot ustalenia wysokości wsparcia finansowego klubów w sporcie kwalifikowanym zespołowym.

Na podstawie Uchwały Nr XXX/543/08 Rady Miasta Chorzów z dnia 9 grudnia 2008 w sprawie wsparcia rozwoju sportu kwalifikowanego poprzez wsparcie finansowe klubów sportowych w sportach zespołowych

zarządzam

§ 1.

1. Do obliczania wysokości wsparcia finansowego klubów w sporcie zespołowym nie dotyczącego wsparcia finansowego kosztów wynajmu, utrzymania, remontu lub modernizacji obiektów sportowych stosuje się wzór:

Sz = M z x Oz x Pz

Sz – wysokość rocznego wsparcia finansowego dla klubu

Mz – bazowa kwota w dyscyplinie

1. piłka ręczna kobiet Mz- 250.000 zł

2. piłka nożna halowa Mz- 250.000 zł

3. piłka siatkowa kobiet Mz- 250.000 zł

4. koszykówka mężczyzn Mz- 250.000 zł

5. piłka nożna mężczyzn Mz- 500.000 zł

6. piłka nożna kobiet Mz- 200.000 zł

Oz - współczynnik “sukcesu” uzależniony jest od osiągnięć sportowych w odniesieniu do ostatniego zakończonego sezonu sportowego i wynosi:

1,0 - 1 ÷ 3 miejsce w rozgrywkach ligowych seniorów,

0,85 - 4 ÷ 5 miejsce w rozgrywkach ligowych seniorów

0,7 - poniżej 5 miejsca w rozgrywkach ligowych seniorów,

0 - w niższych kategoriach wiekowych

Pz - współczynnik “poziomu rozgrywek” uzależniony jest od poziomu rozgrywek i wynosi:

1,0 - I poziom rozgrywek

0,65 - II poziom rozgrywek

0,4 - III poziom rozgrywek

0,2 - IV poziom rozgrywek

2. W przypadku “awansu” do wyższego poziomu rozgrywek przyjmuje się współczynnik “poziomu rozgrywek” dla tego poziomu rozgrywek oraz współczynnik “sukcesu” równe 0,7.
3. W przypadku “spadku“ do niższego poziomu rozgrywek przyjmuje się współczynnik “poziomu rozgrywek” dla tego poziomu rozgrywek oraz współczynnik “sukcesu” równy 1.
4. W przypadku dofinansowania kosztów wynajmu, utrzymania, remontu lub modernizacji obiektów dotacja nie może przekroczyć 80 % tych kosztów.

§ 2.

Przyznane klubowi wsparcie finansowe przeznaczone jest na:

1. wynagrodzenie dla zawodników,
2. wynagrodzenie dla kadry szkoleniowej,
3. koszty transportu,
4. utrzymanie, remont i modernizacja obiektów sportowych stanowiących własność klubu sportowego,
5. wynajem obiektów sportowych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania klubu sportowego.

§ 3.

Sposób realizacji i sposób rozliczania wsparcia finansowego określać będzie umowa zawarta pomiędzy Miastem a Klubem.

§ 4.

Traci moc Zarządzenie Nr OR / 9 / 2009 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 13 stycznia 2009 r. dotyczące ustalenia wysokości wsparcia finansowego klubów w sporcie kwalifikowanym zespołowym.

§ 5.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Kultury i Sportu.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopelosoba odpowiedzialna za treść: Elwira Kulczycka, dnia: 2009-03-19
utworzony: 04-03-2009 / modyfikowany: 19-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów