Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/52/2009

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.76.2011 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 28.04.2011 R.

Zarządzenie Nr OR / 52 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 26 marca 2009 roku

o zmianie Zarządzenia Nr Or.I – 0153/15/2002 z dnia 23 kwietnia 2002 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej sprawdzającej znajomość zagadnień w zakresie transportu drogowego taksówką

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz.1591 – z późn. zm.), w związku z art.6 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 204 z 2004r., poz.2088 – z późn. zm.) oraz § 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07.02.2002r. w sprawie programu szkolenia, wzoru zaświadczenia oraz wysokości opłat za szkolenie i egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką (Dz. U. Nr 12 z 2002r., poz.118) Prezydent Miasta Chorzów

Zarządza:

§ 1

W zarządzeniu Nr Or.I–0153/15/2002 Prezydenta Miasta Chorzów treść załącznika „REGULAMIN” otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr Or.I – 0153/15/2002 Prezydenta Miasta Chorzów w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej sprawdzającej znajomość zagadnień w zakresie transportu drogowego taksówką nie ulegają zmianie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopel

Rozdzielnik :

 1. Prezydent Miasta

 2. Zastępcy Prezydenta Miasta

 3. Sekretarz Miasta

 4. Skarbnik Miasta

 5. Naczelnicy Wydziałów

 6. Przewodniczący RM

 7. a/a

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Jarosław Wyderka, dnia: 2009-03-26
utworzony: 16-03-2009 / modyfikowany: 19-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów