Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/55/2009

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.162.2014 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 14.10.2014 R.

Zarządzenie Nr OR / 55 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 3 kwietnia 2009 roku

w sprawie: zasad wyznaczania do sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Miasta Chorzów oraz zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowane są budynki

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1.

Ustalić następujące zasady wyznaczania do sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowany jest budynek:

 1. Wyznaczone do sprzedaży mogą być wyłącznie lokale mieszkalne usytuowane w budynkach, w których utworzone zostały wspólnoty mieszkaniowe.
 2. Wyznaczeniu do sprzedaży nie podlegają lokale mieszkalne, o których mowa w pkt 1, usytuowane w budynkach położonych przy: ul. Wolności (od ulicy Faski do skrzyżowania z ul. Hajducką i ul. Strzelców Bytomskich), ul. Faski, ul. Jagiellońskiej w Rynku – bez względu na usytuowanie wejścia do budynku.
 3. Zasady zbycia lokali mieszkalnych określają odpowiednio załączniki nr 1 i nr 3.
 4. Decyzję o wyznaczeniu do sprzedaży lokali mieszkalnych podejmuje Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 2.

Ustalić następujące zasady wyznaczania do sprzedaży lokali użytkowych wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowany jest budynek:

 1. Wyznaczone do sprzedaży mogą być wyłącznie lokale użytkowe usytuowane w budynkach, w których utworzone zostały wspólnoty mieszkaniowe.
 2. Wyznaczeniu do sprzedaży nie podlegają lokale użytkowe, o których mowa w pkt 1, usytuowane w budynkach położonych przy: ul. Wolności (od ulicy Faski do skrzyżowania z ul. Hajducką i ul. Strzelców Bytomskich), ul. Faski, ul. Jagiellońskiej w Rynku – bez względu na usytuowanie wejścia do budynku.
 3. Zasady zbycia lokali użytkowych określają odpowiednio załączniki nr 2 i nr 3.
 4. Decyzję o wyznaczeniu do sprzedaży lokali użytkowych podejmuje Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3.

 1. Cenę sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych budynku oraz cenę sprzedaży 1 m2 gruntu, na którym usytuowany jest budynek – ustala Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych, na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
 2. Od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali użytkowych nie udziela się bonifikaty; wyjątek stanowi cena sprzedaży lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach, w których utworzone zostały wspólnoty mieszkaniowe, których najemcy złożyli wnioski o wykup lokali przed 30.06.2008r.

§ 4.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych.

§ 5.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopel

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załączniki do Zarządzenia ]


ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:

- Zarządzenie Nr OR.46.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 1.03.2012 r.osoba odpowiedzialna za treść: Krystyna Fabisz, dnia: 2009-04-03
utworzony: 16-03-2009 / modyfikowany: 22-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów