Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/61/2009

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR/74/2009 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 1.06.2009 R.

Zarządzenie Nr OR / 61 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 20 kwietnia 2009 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR/58/2009 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 14 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania Zespołu Euro 2012 – UM Chorzów.

Na postawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W § 1 Zarządzenia Nr OR/58/2009 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 14 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania Zespołu Euro 2012 – UM Chorzów dopisuje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Członek Zespołu ds. publicznej komunikacji pasażerskiej – Zdzisław MOSKAL.”

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1 nie ulegają zmianie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopel

Rozdzielnik:
1. Prezydent Miasta
2. Naczelnik Wydziału UK
3. Zdzisław Moskal
4. Kierownik Zespołu
5. a/aosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2009-04-20
utworzony: 06-04-2009 / modyfikowany: 22-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów