Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/63/2009

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.107.2011 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 6.07.2011 R.

Zarządzenie Nr OR / 63 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 30 kwietnia 2009 r.

o zmianie: Zarządzenia nr OR/70/2003 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 10 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia zasad wydawania zezwoleń na parkowanie i postój na dziedzińcu Urzędu Miasta i na miejscach postojowych przed Urzędem Miasta.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001r nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta

zarządza:

§ 1.

§ 2 Zarządzenia nr OR/70/2003 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 15 czerwca 2003 r. w sprawie ustalania zasad wydawania zezwoleń na parkowanie i postój na dziedzińcu Urzędu Miasta i na miejscach postojowych przed Urzędem Miasta utrzymuje brzmienie:

 1. Zezwolenie, o którym mowa w § 1 wydaje Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie na wniosek Naczelnika Wydziału Administracyjnego i należy je okazać na żądanie organów poorządku publicznego (Policja, Straż Miejska i inne).
 2. W celu zautomatyzowania kontroli wjazdu na parking wewnętrzny (tj. na dziedzińcu UM) tylko osób upoważnionych do korzystania z niego zostaje zamontowana elektroniczna rogatka otwierana przy pomocy kart elektronicznych.
 3. Karty elektroniczne są wydawane osobom upoważnionym do korzystania z parkingu wg zapisów niniejszego Zarządzenia, tj. tym które otrzymały zezwolenia. Karty służą tylko do otwierania rogatki w godzinach w których obowiązuje zezwolenie.
 4. W razie utraty lub zniszczenia karty elektronicznej, nowa zostanie zamówiona i wydana odpłatnie.
 5. W razie braku karty elektronicznej niemożliwy jest wjazd na parking.
 6. Z karty elektronicznej może korzystać jedynie osoba, na którą została wydana. Zabronione jest użyczanie tej samej karty po wjeździe na parking. System komputerowy to wykryje i spowoduje zablokowanie rogatki.
 7. Po upływie terminu ważności karty parkingowej należy ją niezwłocznie przekazać do Wydziału Administracyjnego. Korzystanie z niej jest niemożliwe i spowoduje zablokowanie rogatki.

§ 2.

Pozostałe postanowienia cyt. Zarządzenia, o którym mowa w §1 nie ulegają zmianie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 05.05.2009 roku.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopel

Rozdzielnik:

 1. Prezydent Miasta

 2. Zastępcy Prezydenta

 3. Sekretarz Miasta

 4. Przewodniczący Rady Miasta

 5. Naczelnicy Wydziałów - wszyscy

 6. a/aosoba odpowiedzialna za treść: Paweł Astapczyk, dnia: 2009-04-30
utworzony: 06-04-2009 / modyfikowany: 22-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów