Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/66/2009

 Zarządzenie Nr OR / 66 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 6 maja 2009 roku

w sprawie: ustalenia procedury i podziału kompetencji w zakresie realizacji Uchwały Nr L/685/02 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 stycznia 2002 roku w sprawie wspierania budownictwa mieszkaniowego

Na podstawie art. 30 ust 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 ze późń. zm.) w związku z uchwałą Nr L/685/02 z 31 stycznia 2002 roku w sprawie wspierania budownictwa mieszkaniowego Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Wprowadza się procedurę postępowania w zakresie działań mających na celu finansowe wspieranie budowy i oświetlenia dróg niezbędnych dla obsługi budynków mieszkalnych oddanych do użytku po 1 stycznia 2002 roku w Mieście.

§ 2.

 1. Wydziałem prowadzącym postępowanie w zakresie uzyskania współfinansowania budowy drogi wraz z oświetleniem jest Wydział Inwestycji Komunalnych i Remontów, który:
  1) przyjmuje wnioski zainteresowanych inwestorów, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia,
  2) weryfikuje wnioski oraz na protokołowanym posiedzeniu wraz z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów ustala terytorialnie zakres drogi i oświetlenia,
  3) przygotowuje projekt umowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia i ją realizuje,
  4) po rozliczeniu inwestycji przez Inwestora według warunków opisanych w umowie, wydaje polecenie zapłaty do Wydziału Księgowości i Windykacji.
 2. Miejski Zarząd Ulic i Mostów:
  1) weryfikuje wniosek zainteresowanego inwestora zgodnie z ust.1 pkt.2),
  2) bierze udział w odbiorze końcowym,
  3) przejmuje w użytkowanie drogę i oświetlenie,
 3. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami po wybudowaniu drogi prowadzi sprawę zawarcia przez Inwestora z Miastem umowy notarialnej o nieodpłatnym przekazaniu drogi wraz z zabudowanymi w niej urządzeniami i tytułem władania nieruchomością.
 4. Wydział Księgowości i Windykacji realizuje wydatkowanie środków finansowych zgodnie z ust. 1 pkt. 4.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopel

Rozdzielnik:
1. Prezydent Miasta,
2. Skarbnik Miasta
3. Dyrektor MZUiM,
4. Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
5. Naczelnik Wydziału Księgowości i Windykacji
6. aa

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załączniki do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Jolanta Budziaszek, dnia: 2009-05-06
utworzony: 05-05-2009 / modyfikowany: 22-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów