Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/72/2009

Zarządzenie Nr OR / 72 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 27 przy ul. Wandy 34 w Chorzowie

Na podstawie art. 5c pkt 2 oraz art.36 a ust. 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) zarządzam:

§ 1.

Powołać komisję konkursową celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 27 przy ul. Wandy 34 w Chorzowie w Chorzowie.

§ 2.

W skład komisji konkursowych powołać:
1) trzech przedstawicieli organu prowadzącego placówkę,
2) dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
3) jednego przedstawiciela Rady Pedagogicznej,
4) jednego przedstawiciela rodziców,
5) jednego przedstawiciela Zarządu Oddziału ZNP,
6) jednego przedstawiciela Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność" PO.

§ 3.

Skład osobowy komisji konkursowych określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Edukacji.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
mgr inż. Marek Kopel

w.z (-) Marian Salwiczek

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]


ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:

- Zarządzenie Nr OR/73/2009 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 1.06.2009 r.osoba odpowiedzialna za treść: Beata Kabza, dnia: 2009-05-26
utworzony: 08-05-2009 / modyfikowany: 22-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów