Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/74/2009

Zarządzenie Nr OR / 74 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 1 czerwca 2009 roku

w sprawie likwidacji Zespołu Euro 2012 – UM Chorzów oraz Miejskiego Sztabu Organizacji Euro 2012 na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Na postawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a :

§ 1.

  1. Likwiduje się Zespół Euro 2012 – UM Chorzów, powołane Zarządzeniem Nr OR/58/2009 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 14 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania Zespołu Euro 2012 – UM Chorzów.
  2. Likwiduje się Miejski Sztab Organizacji Euro 2012 na Stadionie Śląskim w Chorzowie, powołany pismem Nr Or.I-0060/14/2007 z dnia 18 maja 2007 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopel

Rozdzielnik:

1. Prezydent Miasta
2. Zastępcy Prezydenta
3. Sekretarz Miasta
4. Naczelnicy Wydziałów KS, OR
5. Zespół Euro 2012 – UM Chorzów
6. a/aosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2009-06-01
utworzony: 08-05-2009 / modyfikowany: 22-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów