Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/76/2009

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.207.2016 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 10.10.2016 R.

Zarządzenie Nr OR / 76 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 10 czerwca 2009 roku

w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a :

§ 1.

Ustala się maksymalne miesięczne wynagrodzenie dla pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach kierowników jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych Miasta Chorzów jako pięciokrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 110, poz. 1255 – z późn.zm.).

§ 2.

Ustala się maksymalne miesięczne wynagrodzenie dla pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach zastępców kierowników jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych Miasta Chorzów jako czterokrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 110, poz. 1255 – z późn.zm.).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopel

Rozdzielnik:

 1. Prezydent Miasta

 2. Zastępcy Prezydenta

 3. Sekretarz Miasta

 4. Przewodniczący Rady Miasta

 5. kierownicy jednostek organizacyjnych Miastaosoba odpowiedzialna za treść: Barbara Paruzel, dnia: 2009-06-10
utworzony: 12-05-2009 / modyfikowany: 22-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów