Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/77/2009

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.61.2017 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 21.03.2017 R.

Zarządzenie Nr OR / 77 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 17 czerwca 2009 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia NR OR/24/2002 z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie: powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art.41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz.473 z późn. zmianami)

zarządzam:

§ 1.

Odwołać ze składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie, zwanej dalej Komisją, Pana Stanisława Urbana – Członka Komisji.

§ 2.

Powołać na członków Komisji:

  1. Pana Mieczysława Fido

  2. Panią Marlenę Wieczorek

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopelosoba odpowiedzialna za treść: Dorota Szołtysek, dnia: 2009-06-17
utworzony: 12-05-2009 / modyfikowany: 22-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów