Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/78/2009

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.107.2011 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 6.07.2011 R.

Zarządzenie Nr OR / 78 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 24 czerwca 2009 roku

o zmianie Zarządzenia nr OR/70/2003 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 10 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia zasad wydawania zezwoleń na parkowanie i postój na dziedzińcu Urzędu Miasta i na miejscach postojowych przed Urzędem Miasta. 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001r nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta

zarządza:

§ 1.

W załączniku do Zarządzenia nr OR/70/2003 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 15 czerwca 2003r. w sprawie ustalania zasad wydawania zezwoleń na parkowanie i postój na dziedzińcu Urzędu Miasta i na miejscach postojowych przed Urzędem Miasta pkt.1 otrzymuje brzmienie:

1. Zezwolenie na parkowanie na parkingu przed Urzędem Miasta otrzymują samochody Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta oraz samochody służbowe Urzędu Miasta.

§ 2.

Pozostałe postanowienia  Zarządzenia, o którym mowa w §1 nie ulegają zmianie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

/-/ mgr inż. Marek Kopel

 

Rozdzielnik:

 1. Prezydent Miasta
 2. Zastępcy Prezydenta
 3. Sekretarz Miasta
 4. Przewodniczący Rady Miasta
 5. Naczelnicy Wydziałów - wszyscy
 6. a/a


osoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Klein-Widera, dnia: 2009-06-24
utworzony: 12-05-2009 / modyfikowany: 22-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów