Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/79/2009

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR/143/2009 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 17.11.2009 R.

Zarządzenie Nr OR / 79 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 25 czerwca 2009 roku

o zmianie: Zarządzenia OR/51/2004 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 czerwca 2004 r. w prawie wprowadzenia w życie regulaminu pracy w Urzędzie Miasta Chorzów

Na podstawie art. 1042 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz 94 – z późn.zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr OR/51/2004 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu pracy w Urzędzie Miasta Chorzów w rozdziale IV Czas Pracy w § 17 dodaje się ustęp 8 w brzmieniu:

„8. Czas pracy osób niepełnosprawnych ustala się zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz.77r. z późn. zm.).”

§ 2.

Naczelników Wydziałów zobowiązuje się do zapoznania podległych pracowników z treścią niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia o którym mowa w § 1. nie ulegają zmianie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2009 r.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopel

Rozdzielnik:
1. Prezydent Miasta,
2. z-cy Prezydenta
3. Przewodniczący Rady Miasta
4. Naczelnicy Wydziałów - wszyscyosoba odpowiedzialna za treść: Barbara Błońska, dnia: 2009-06-25
utworzony: 12-05-2009 / modyfikowany: 22-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów