Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/80/2009

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR/104/2010 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 8.09.2010 R.

Zarządzenie Nr OR / 80 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: Regulaminu służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a :

§ 1.

Wprowadza się Regulamin służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbą w Urzędzie Miasta Chorzów, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego i Kadr.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopel

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Barbara Paruzel, dnia: 2009-06-29
utworzony: 12-05-2009 / modyfikowany: 22-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów