Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/84/2009

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR/72/2010 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 10.05.2010 R.

Zarządzenie Nr OR / 84 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 8 lipca 2009 roku.

Dot. ustalenia wysokości wsparcia finansowego klubów w sporcie kwalifikowanym zespołowym.

Na podstawie Uchwały Nr XXX/543/08 Rady Miasta Chorzów z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wsparcia rozwoju sportu kwalifikowanego poprzez wsparcie finansowe klubów sportowych w sportach zespołowych (zmiana: Uchwała Nr XXXV/633/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 kwietnia 2009r. ) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza :

§ 1.

1. Kluby sportowe mogą otrzymać wsparcie finansowe na pokrycie kosztów:

a/ bieżącego utrzymania, w tym wynagrodzenie dla zawodników, wynagrodzenie dla kadry szkoleniowej i koszty transportu,
b/ wynajmu obiektów sportowych na terenie miasta Chorzów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania klubu,
c/ utrzymania, remontu i modernizacji obiektów sportowych stanowiących własność klubu sportowego.

2. Do obliczania wysokości wsparcia finansowego klubu sportowego na pokrycie kosztów bieżących utrzymania w roku kalendarzowym stosuje się wzór:

A = B x C x D

A – wysokość rocznego wsparcia finansowego dla klubu

B – bazowa kwota w dyscyplinie

1. piłka ręczna kobiet B - 250.000 zł

2. piłka siatkowa kobiet B - 250.000 zł

3. piłka nożna kobiet B - 200.000 zł

4. piłka nożna halowa mężczyzn B - 250.000 zł

5. koszykówka mężczyzn B - 250.000 zł

6. piłka nożna mężczyzn B - 500.000 zł

C - współczynnik “sukcesu“ uzależniony jest od osiągnięć sportowych w odniesieniu do ostatniego zakończonego sezonu sportowego i wynosi :

1,0 - 1 ÷ 3 miejsce w rozgrywkach ligowych seniorów,
0,85 - 4 ÷ 5 miejsce w rozgrywkach ligowych seniorów
0,7 - poniżej 5 miejsca w rozgrywkach ligowych seniorów,
0 - w niższych kategoriach wiekowych

D - współczynnik “poziomu rozgrywek“ uzależniony jest od poziomu rozgrywek i wynosi:

1,0 - I poziom rozgrywek
0,65 - II poziom rozgrywek
0,4 - III poziom rozgrywek
0,2 - IV poziom rozgrywek

2.1. W przypadku “awansu” do wyższego poziomu rozgrywek przyjmuje się współczynnik “poziomu rozgrywek” dla tego poziomu rozgrywek oraz współczynnik “sukcesu” równe 0,7.

2.2. W przypadku “spadku“ do niższego poziomu rozgrywek przyjmuje się współczynnik “poziomu rozgrywek” dla tego poziomu rozgrywek oraz współczynnik “sukcesu” równy 1.

2.3. W przypadku zdobycia Mistrzostwa Polski lub awansu do finału Pucharu Polski kwota wsparcia finansowego wzrasta o kwotę równą B.

§ 3.

Wsparcie finansowe na wynajem obiektów sportowych na terenie miasta Chorzów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania może wynosić do 100 % tych kosztów.

§ 4.

Wsparcie finansowe na utrzymanie, remont i modernizację obiektów sportowych stanowiących własność klubu sportowego może wynosić do 80% tych kosztów.

§ 5.

Sposób realizacji i sposób rozliczania wsparcia określać będzie umowa zawarta pomiędzy Miastem a Klubem.

§ 6.

Łączna wysokość wsparcia finansowego dla klubów ustalona na dany rok kalendarzowy nie może przekroczyć wysokości środków zaplanowanych na ten cel w budżecie miasta.

§ 7.

Traci noc Zarządzenie Nr OR/50/2009 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 19 marca 2009r. dotyczące ustalenia wysokości wsparcia fiansowego klubów w sporcie kwalifikowanym zespołowym.

§ 8.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Kultury i Sportu.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopelosoba odpowiedzialna za treść: Elwira Kulczycka, dnia: 2009-07-08
utworzony: 25-06-2009 / modyfikowany: 22-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów