Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/88/2009

Zarządzenie Nr OR / 88 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 13 lipca 2009 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 9g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97 , poz.674 z późniejszymi zmianami) - zarządzam:

§ 1.

Powołać komisje egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

§ 2.

Skład osobowy komisji egzaminacyjnej określają załączniki od nr 1 do nr 47 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopel

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załączniki do Zarządzenia ]


ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:

- Zarządzenie Nr OR/91/2009 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 16.07.2009 r.osoba odpowiedzialna za treść: Beata Kabza, dnia: 2009-07-13
utworzony: 25-06-2009 / modyfikowany: 22-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów