Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/92/2009

Zarządzenie Nr OR / 92 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 17 lipca 2009 roku

w sprawie skrócenia okresu trwania użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Park – Dom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Tęczowej - Rodzinnej.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późn. zm.), na wniosek Park – Dom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie

z a r z ą d z a m:

§ 1.

Skrócić do dnia 17.06.2082r. okres trwania użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Park – Dom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów położonej w Chorzowie przy ul. Tęczowej - Rodzinnej obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
- nr 12/23 o powierzchni 3.859m2,
- nr 12/30 o powierzchni 143m2,
- nr 12/31 o powierzchni 277m2,
- nr 12/32 o powierzchni 559m2,
- nr 12/33 o powierzchni 278m2,
- nr 12/34 o powierzchni 277m2,
- nr 12/35 o powierzchni 89m2,
- nr 12/36 o powierzchni 76m2,
- nr 12/37 o powierzchni 87m2,
- nr 12/38 o powierzchni 75m2,
- nr 12/39 o powierzchni 56m2,
- nr 12/40 o powierzchni 63m2,
- nr 12/41 o powierzchni 49m2,
- nr 12/42 o powierzchni 71m2,
- nr 12/43 o powierzchni 5.145m2,

zapisane w KW Nr 18181 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chorzowie.

§ 2.

Powierzyć wykonanie zarządzenia Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopelosoba odpowiedzialna za treść: Monika Michałek, dnia: 2009-07-17
utworzony: 14-07-2009 / modyfikowany: 22-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów