Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/101/2009

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.81.2013 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 4.06.2013 R.

Zarządzenie Nr OR / 101 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 31 lipca 2009 roku

o zmianie: Zarządzenia Nr OR/48/04 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie doręczania korespondencji miejscowej za pośrednictwem gońców Urzędu Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr OR/48/04 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 czerwca 2004 roku w paragrafie 3a. wprowadza się następującą zmianę: po słowie „Nieruchomościami” dodaje się wyrażenie „Referat Ewidencji Ludności Wydziału Spraw Obywatelskich”.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Administracyjnego.

§ 3.

Nadzór na wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta d/s Gospodarczych.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
(-) mgr inż. Marek Kopel

Rozdzielnik:
1. Prezydent Miasta
2. Zastępcy Prezydenta
3. Sekretarz Miasta
4. Przewodniczący Rady Miasta
5. Naczelnicy Wydziałów – wszyscyosoba odpowiedzialna za treść: Wydz. SO, dnia: 2009-07-31
utworzony: 17-07-2009 / modyfikowany: 22-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu