Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/103/2009

Zarządzenie Nr OR / 103 /2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 4 sierpnia 2009 roku

w sprawie ustalenia okresu trwania użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Kresowej – ulicy Rębaczy – ulicy Torowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późn. zm.) i art. 236 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), w związku z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m:

§ 1.

W wykonaniu uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XXIV/421/08 z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ulicy Kresowej i ulicy Torowej

ustalić

okres trwania użytkowania wieczystego na okres 99 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Kresowej – ul. Rębaczy – ul. Torowej, obejmującej działki o numerach geodezyjnych:

 • 448/28 o powierzchni 1056 m2, KW nr KA1C/00008218/1,
 • 390/32 o powierzchni 58 m2, KW nr KA1C/00008224/6,
 • 454/32 o powierzchni 547 m2, KW nr KA1C/00008224/6,
 • 388/30 o powierzchni 131 m2, KW nr KA1C/00010321/3,
 • 451/30 o powierzchni 1174 m2, KW nr KA1C/00010321/3

        razem: 2.966 m2

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

                                                                                    /-/ mgr inż.Marek Kopelosoba odpowiedzialna za treść: Wydz. GN, dnia: 2009-08-04
utworzony: 17-07-2009 / modyfikowany: 22-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów