Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/105/2009

Zarządzenie Nr OR / 105 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
Wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej
z dnia 7 sierpnia 2009 roku

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę położoną w Chorzowie przy ul. Bytkowskiej 1b

Na podstawie art. 11 ust.1, art. 13 ust. 1 oraz art. 23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r . o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m:

 1. Ustanowić nieodpłatną służebność gruntową, poprzez obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Chorzowie przy ul. Bytkowskiej 1b, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 466/68 o powierzchni 219906 m2, zapisanej w KA1C/00010686/9
  - prawem przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli, użytkowników wieczystych i posiadaczy nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Bytkowskiej 1a, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 446/68 o powierzchni 1574 m2 i 448/118 o pow. 2412 m2 zapisane w KA1C/00009104/6.
  Zakres służebności przedstawiony został na mapie, która stanowi "załącznik" do niniejszego zarządzenia.
 2. Zobowiązać właścicieli, użytkowników wieczystych i posiadaczy nieruchomości władnącej do utrzymywania tej części nieruchomości obciążonej, z której będą korzystać.
 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania. 

Prezydent Miasta Chorzów
(-) mgr inż. Marek Kopelosoba odpowiedzialna za treść: Wydz. GN, dnia: 2009-08-07
utworzony: 17-07-2009 / modyfikowany: 22-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów