Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/107/2009

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.173.2012 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 13.09.2012 R.

Zarządzenie Nr OR / 107 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 7 sierpnia 2009 roku

w sprawie: regulaminu postępowania w sprawach o sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste oraz użytkowanie, wydzierżawienie i najem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 37 i nast. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.),

zarządzam:

§ 1.

Wprowadzić regulamin postępowania w sprawach o sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste oraz użytkowanie, wydzierżawienie i najem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej oraz zainteresowanym Naczelnikom Wydziałów.

§ 3.

Tracą moc Zarządzenia:

 1. Nr OR/86/2007 z dnia 23 sierpnia 2007r. w sprawie regulaminu postępowania w sprawach o sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste oraz użytkowanie, wydzierżawienie, najem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.
 2. Nr OR/125/2007 z dnia 22 listopada 2007r. o zmianie zarządzenia Nr OR/86/2007 z dnia 23 sierpnia 2007r. w sprawie regulaminu postępowania w sprawach o sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste oraz użytkowanie, wydzierżawienie, najem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

§ 4.

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopel

Rozdzielnik:

 1. Prezydent Miasta.

 2. Przewodniczący Komisji Przetargowej.

 3. Przewodniczący Rady Miasta.

 4. Naczelnicy Wydziałów: AB, GN, SL, DG.

 5. OR - a/a.

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]


ZMIANY DO ZARZĄDZENIA:

- Zarządzenie Nr OR.88.2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 maja 2011 r.

- Zarządzenie Nr OR.205.2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 grudnia 2011 r.osoba odpowiedzialna za treść: Krystyna Fabisz, dnia: 2009-08-07
utworzony: 12-08-2009 / modyfikowany: 22-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów