Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/108/2009

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.81.2011 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 10.05.2011 R.

Zarządzenie Nr OR / 108 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 7 sierpnia 2009 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1.

Powołać Komisję Przetargową w składzie:
 1. Przewodniczący Komisji – Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych
 2. Zastępca Przewodniczącego Komisji – Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
 3. Członek Komisji – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 4. Członek Komisji – Naczelnik Wydziału Spraw Lokalowych
 5. Członek Komisji – Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej.

§ 2.

Zaprosić do prac Komisji Przetargowej, na prawach członka, Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta Rady Miasta lub wyznaczonego przez Przewodniczącego członka Komisji.

§ 3.

W przypadku nieobecności w pracy bądź wyłączenia Przewodniczącego Komisji Przetargowej – pracy Komisji przewodniczy Zastępca Przewodniczącego.

§ 4.

W przypadku nieobecności w pracy bądź wyłączenia Przewodniczącego Komisji i Zastępcy Przewodniczącego Komisji – pracy Komisji przewodniczy osoba wyznaczona przez Prezydenta Miasta.

§ 5.

W przypadku nieobecności w pracy bądź wyłączenia Naczelników Wydziałów powołanych do pracy w Komisji Przetargowej – ich zadania przejmują Zastępcy Naczelników lub osoby przez nich wyznaczone.

§ 6.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam zainteresowanym Naczelnikom Wydziałów.

§ 7.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

§ 8.

Tracą moc Zarządzenia:

 1. Nr OR/76/2004 z dnia 28 września 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 2. Nr OR/103/2004 z dnia 30 listopada 2004r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/76/2004 z dnia 28 września 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 3. Nr OR/14/2007 z dnia 24 stycznia 2007r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/76/2004 z dnia 28 września 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

§ 9.

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopel

Rozdzielnik:

 1. Prezydent Miasta.

 2. Przewodniczący Komisji Przetargowej.

 3. Przewodniczący Rady Miasta.

 4. Naczelnicy Wydziałów: AB, GN, SL, DG.

 5. OR - a/a.osoba odpowiedzialna za treść: Grażyna Kaźmierczak, dnia: 2009-08-07
utworzony: 12-08-2009 / modyfikowany: 22-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów