Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/112/2009

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.174.2012 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 13.09.2012 R.

Zarządzenie Nr OR / 112 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 2 września 2009 roku

w sprawie: regulaminu postępowania w sprawach o sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste oraz użytkowanie, wydzierżawienie i najem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.),

zarządzam:

§ 1.

Wprowadzić regulamin postępowania w sprawach o sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste oraz użytkowanie, wydzierżawienie i najem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej oraz zainteresowanym Naczelnikom Wydziałów.

§ 3.

Tracą moc Zarządzenia:

 1. Nr OR/104/2007 z dnia 21 września 2007 r. w sprawie regulaminu postępowania w sprawach o sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste oraz użytkowanie, wydzierżawienie, najem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa.
 2. Nr OR/69/2008 z dnia 12 sierpnia 2008r. o zmianie zarządzenia Nr OR/109/2007 z dnia 21 września 2007 r. w sprawie regulaminu postępowania w sprawach o sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste oraz użytkowanie, wydzierżawienie, najem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa.

§ 4.

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopel

Rozdzielnik:

 1. Prezydent Miasta.

 2. Przewodniczący Komisji Przetargowej.

 3. Przewodniczący Rady Miasta.

 4. Naczelnicy Wydziałów: AB, GN, SL, DG.

 5. OR - a/a.

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]


ZMIANY DO ZARZĄDZENIA:

- Zarządzenie Nr OR.204.2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 29.12.2011 r.osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Muter, dnia: 2009-09-02
utworzony: 12-08-2009 / modyfikowany: 22-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów