Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/114/2009

Zarządzenie Nr OR / 114 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 2 września 2009 roku

w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chorzowie na gruncie położonym w Chorzowie, przy ulicy Wojska Polskiego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1.

Rozwiązać z Chorzowską Spółdzielnią Mieszkaniową w Chorzowie umowę o oddaniu w użytkowanie wieczyste gruntu stanowiącego własność Miasta Chorzów, położonego w Chorzowie, przy ulicy Wojska Polskiego w części dotyczącej działki nr 1538/16 o powierzchni 181 m², zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 4731, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2.

Powierzam wykonanie zarządzenia Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopelosoba odpowiedzialna za treść: Anna Długajczyk, dnia: 2009-09-02
utworzony: 12-08-2009 / modyfikowany: 22-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów