Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/121/2009

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.196.2011 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 22.12.2011 R.

Zarządzenie Nr OR / 121 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 28 września 2009 roku

w sprawie: powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z § 3 ust. 3 Zarządzenia Nr OR/45/2007 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 18 kwietnia 2007 roku w sprawie gospodarowania składnikami majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Chorzów

zarządzam:

§ 1.

Powołuję Komisję Likwidacyjną składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Chorzów w następującym składzie:

 1. Pan Krzysztof PREFICZ (Wydział KW) – Przewodniczący Komisji
 2. Pani Katarzyna MACIOŁ (Wydział INF)– Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Pani Izabela SŁOMKA (Wydział AD) – Sekretarz Komisji
 4. Pani Izabela DUDA (Wydział OR) – Członek Komisji
 5. Pan Bogdan FUCHS (SM) – Członek Komisji

§ 2.

Zadania i zasady pracy Komisji Likwidacyjnej określa Zarządzenie Nr OR/45/2007 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 18 kwietnia 2007 roku w sprawie gospodarowania składnikami majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Chorzów.

§ 3.

Posiedzenia Komisji odbywać się będą w miarę potrzeb. Informację o potrzebie zwołania posiedzenia Komisji Naczelnik Wydziału Administracyjnego przedstawia Przewodniczącemu Komisji.
Przewodniczący Komisji zawiadamia Członków Komisji o terminie i miejscu posiedzenia.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6.

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia tracą moc:

 1. Zarządzenie Nr OR/96/2009 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Chorzów
 2. Zarządzenie Nr OR/100/2009 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 lipca 2009 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/96/2009 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Chorzów

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopel

Rozdzielnik:

1. Prezydent Miasta
2. Zastępcy Prezydenta
3. Sekretarz Miasta
4. Przewodniczący RM
5. Naczelnicy Wydziałów - wszyscy
6. a/a

ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:

- Zarządzenie Nr OR/88/2010 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 12 lipca 2010 roku.osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2009-09-28
utworzony: 10-09-2009 / modyfikowany: 22-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów