Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/122/2009

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR/118/2010 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 5.10.2010 R.

Zarządzenie nr OR / 122 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów

z dnia 1 października 2009 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia programu „Bezpieczne życie”

Na podstawie art. 33 ust.3 oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 i14 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), w związku z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie z dnia 07.02 2005 roku w sprawie przystąpienia Miasta Chorzów do realizacji programu “Bezpieczne życie".

zarządzam

§ 1.

 1. Powołuję Zespół ds. wdrożenia programu „Bezpieczne życie” zwany dalej „Zespołem” w składzie:
  1) Marian SALWICZEK – Z-ca Prezydenta Miasta ds.Gosp.;
  2) Aleksander WOJTCZAK – Naczelnik Wydziału ZK i OL;
  3) Franciszek PRAJS – Przewodniczący Komisji P i B;
  4) Sylwia LUKOSZEK - Naczelnik Wydziału Edukacji;
  5) Gabriela KARDAS – Rzecznik Prasowy;
  6) Jadwiga FIEMA - Podinspektor Wydziału ZKi OL
 1. W pracach Zespołu uczestniczyć będą przedstawiciele:
  1) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
  2) Przedstawiciel z zakresu edukacji - doradca metodyczny nauczania zintegrowanego;

§ 2.

Program „Bezpieczne życie” realizowany będzie w klasach II wszystkich szkół podstawowych na terenie miasta w roku szkolnym 2009/2010.

§ 3.

Integralną częścią zarządzenia stanowią załączniki:
1) załącznik Nr 1 "Założenia realizacji programu Bezpieczne życie";
2) załącznik Nr 2" Harmonogram realizacji programu Bezpieczne życie".

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

§ 5.

Traci moc Zarządzenie Nr OR/40/05 z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia programu „Bezpieczne życie”.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydenta Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopel

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik nr 1 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 2 do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Jadwiga Fiema, dnia: 2009-10-01
utworzony: 10-09-2009 / modyfikowany: 22-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów