Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/140/2009

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR/45/2010 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 17.03.2010 R.

Zarządzenie Nr OR / 140 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 13 listopada 2009 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR/118/2009 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 września 2009 roku w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 31 i 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 2 ust. 1 pkt 4 i art.26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 – z późn. zm.) oraz Instrukcji Inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Chorzów, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.I-0137a/36/96 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 grudnia 1996 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacji oraz zakresu odpowiedzialności pracowników Urzędu Miasta Chorzów, w zakresie inwentaryzacji, Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W § 1 ust. 5 Zarządzenia Nr OR/118/2009 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 września 2009 roku w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Chorzów, wyrazy „Bożena Niesyto” zastępuje się wyrazami „Aneta Klein”.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1 nie ulegają zmianie.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopelosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2009-11-13
utworzony: 16-10-2009 / modyfikowany: 22-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów