Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/142/2009

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR SK.7.2014 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 11.12.2014 R.

Zarządzenie Nr OR / 142 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 16 listopada 2009 roku

w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Miasta Chorzów na inwestycje/zadania remontowe na rzecz Zakładu Komunalnego „PGM” w Chorzowie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Ustala się „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu Miasta Chorzów oraz przekazywania środków z zewnętrznych instytucji dotujących do Zakładu Komunalnego „PGM” w Chorzowie”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza sie Zastępcy Prezydenta Miasta ds.Technicznych oraz Naczelnikom Wydziałów wymienionych w treści Regulaminu, o których mowa w § 1.

§ 3.

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do prac budowlanych przewidzianych w budżecie miasta na rok 2010 i lata następne.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopel

Rozdzielnik:
1. Prezydent Miasta.
2. Zastępcy Prezydenta
3. Sekretarz Miasta
4. Naczelnicy Wydziałów: IK, SL, KW, BA
5. Zakład Komunalny “PGM”
6. OR - a/a.

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Galilejczyk, dnia: 2009-11-16
utworzony: 29-10-2009 / modyfikowany: 22-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów