Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/143/2009

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.199.2014 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 27.11.2014 R.

Zarządzenie Nr OR / 143 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 17 listopada 2009 roku

w sprawie: wprowadzenia w życie Regulaminu pracy Urzędu Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 1042 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity - Dz. U. Nr 21, poz. 94 z 1998 roku – z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Wprowadza się w życie Regulamin pracy Urzędu Miasta Chorzów, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Naczelników Wydziałów zobowiązuje się do zapoznania podległych pracowników z treścią Regulaminu pracy Urzędu Miasta Chorzów w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Z dniem wejścia w życie regulaminu, o którym mowa w § 1, traci moc Zarządzeniem Nr OR/51/04 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 czerwca 2004r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu pracy Urzędu Miasta Chorzów zmieniony: Zarządzeniem Nr OR /32/2005 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 25 marca 2005r., Zarządzeniem Nr OR/29/2007 Prezydenta Miasta z dnia 19 lutego 2007r., Zarządzeniem Nr OR/95/2007 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 września 2007r., Zarządzeniem OR Nr /79/ Prezydenta Miasta z dnia 25 czerwca 2009r.

§ 4.

Regulamin pracy wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2009 roku.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopel

 

Rozdzielnik:
1. Prezydent Miasta
2. Zastępcy Prezydenta
3. Sekretarz Miasta
4. Przewodniczący Rady Miasta
5. Naczelnicy Wydziałów - wszyscy
6. a/a

Załączniki do Zarządzenia - Regulamin pracy Urzędu Miasta Chorzów:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia - Regulamin pracy ]

pobierz plik: [ Załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu pracy ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 3 do regulaminu pracy ]


ZMIANY DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Barbara Błońska, dnia: 2009-11-17
utworzony: 29-10-2009 / modyfikowany: 22-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów