Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/147/2009

Zarządzenie Nr OR / 147 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 24 listopada 2009 r.

w sprawie: planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na 2010 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 25 ust. 2, w związku z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz w związku z § 2 zarządzenia Nr OR/11/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r.

zarządzam:

§ 1.

Zatwierdzić plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na 2010 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przyjąć do wykonania plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości nieudostępnionego, wyznaczonego do zbycia (sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste), wydzierżawienia, obciążenia służebnością przesyłu, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Przyjąć do wykonania plan wydatków i dochodów związanych z wykorzystaniem gminnego zasobu nieruchomości, o którym mowa w § 1, zgodnie z ustaleniami zawartymi w budżecie na 2010 rok.

§ 4.

Powierzyć wykonanie zarządzenia Naczelnikom Wydziałów oraz Dyrektorom jednostek organizacyjnych i samorządowych jednostek kultury, związanych z gospodarowaniem nieruchomości.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopel

Otrzymują:

 1. Prezydent Miasta.

 2. Sekretarz Miasta.

 3. Zastępcy Prezydenta Miasta.

 4. Naczelnicy Wydziałów – wszyscy
  (odpowiedzialni za powiadomienie jednostek nadzorowanych).

 5. OR

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załączniki do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Janyszek, dnia: 2009-11-24
utworzony: 29-10-2009 / modyfikowany: 22-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów