Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/148/2009

Zarządzenie Nr OR / 148 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 1 grudnia 2009 roku

w sprawie: powołania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chorzowie.

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2004r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 33a ust. 4 oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (teks jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta

zarządza:

§ 1.

Powołać Pana inż. Lecha Ryszkiewicza na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chorzowie od dnia 1 stycznia 2010r.

§ 2.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego i Kadr.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010r.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopel

Rozdzielnik:
1. Prezydent Miasta,
2. PINB Chorzów
3. inż. Lech Ryszkiewicz
4. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.
4. Główny Księgowy PINB.
5. Naczelnik Wydziału OR,
6. aa.osoba odpowiedzialna za treść: Izabela Duda, dnia: 2009-12-01
utworzony: 29-10-2009 / modyfikowany: 22-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów