Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/153/2009

Zarządzenie Nr OR / 153 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 10 grudnia 2009 roku

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ulicy Kozielskiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późn. zm.) i art. 236 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), w związku z art. 29 ust. 1 i art. 37 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr XL/746/09 z dnia 03.09.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Kozielskiej.

z a r z ą d z a m:

§ 1.

W wykonaniu uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XL/746/09 z dnia 3 września 2009 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ulicy Kozielskiej

a) oddać w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Chorzowie przy ulicy Kozielskiej, obejmującą działkę o numerze geodezyjnym 39 o powierzchni 510 m2, KW Nr 8477.

b) ustalić czas trwania użytkowania wieczystego na okres 99 lat dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ulicy Kozielskiej, obejmującej działkę o numerze geodezyjnym 39 o powierzchni 510 m2, KW Nr 8477.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopelosoba odpowiedzialna za treść: Monika Sobkiewicz, dnia: 2009-12-10
utworzony: 07-12-2009 / modyfikowany: 22-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów