Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/160/2009

Zarządzenie Nr OR / 160 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 28 grudnia 2009 roku

w sprawie: wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XLIV w dniu 17 grudnia 2009 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Wykonać dyspozycje uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XLIV w dniu 17 grudnia 2009 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopel

Rozdzielnik:
1. Prezydent Miasta
2. Zastępcy Prezydenta
3. Sekretarz Miasta
4. Przewodniczący RM
5. Naczelnicy Wydziałów - wszyscy
6. a/a

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Ewelina Kot, dnia: 2009-12-28
utworzony: 18-12-2009 / modyfikowany: 22-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu