Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.1.2017

Zarządzenie Nr OR . 1 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 2 stycznia 2017 roku

w sprawie: odwołania i wyznaczenia nowego przedstawiciela Gminy Chorzów w Radzie Nadzorczej Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej ALBA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie ul. Bytkowska 15, 41-503 Chorzów, Nr KRS 0000084737

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1.

Odwołać Pana Wiesława Raczyńskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej ALBA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie, ul. Bytkowska 15, przedstawiciela Gminy Chorzów.

§ 2.

Wyznaczyć z dniem 2 stycznia 2017 r. Pana Bartosza Satałe, jako przedstawiciela Gminy Chorzów w Radzie Nadzorczej Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej Alba Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie ul. Bytkowska 15.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Robert Warwas, dnia: 2017-01-02
utworzony: 29-12-2016 / modyfikowany: 30-08-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów