Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.2.2017

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.12.2018 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 11.01.2018 R.

Zarządzenie Nr OR . 2 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 5 stycznia 2017 r.

w sprawie: ustalenia wysokości dotacji celowej klubom sportowym działającym na terenie miasta Chorzów w sportach zespołowych

Na podstawie Uchwały Nr LIII/1026/10 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 października 2010r. w sprawie udzielenia dotacji celowej klubom sportowym działającym na terenie miasta Chorzów w sportach zespołowych, Prezydent Miasta Chorzów

zarządza

§ 1.

 1. Kluby sportowe mogą otrzymać dotację celową na realizację następującego celu publicznego:

  1) „poprawa warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego uczestniczącego we współzawodnictwie sportowym w określonych dyscyplinach sportowych i osiągającego najwyższa lokatę w mieście” poprzez opłatę:
  a) zakupu sprzętu sportowego
  b) stypendiów sportowych (wynagrodzeń) dla zawodników,
  c) wynagrodzenia kadry szkoleniowej,
  d) kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
  e) kosztów transportu,

  Do obliczania wysokości dotacji celowej na pokrycie kosztów bieżących utrzymania sekcji/drużyny w roku kalendarzowym stosuje się wzór:

 A   =   B  x  C  x  D

A –  wysokość rocznego wsparcia finansowego dla klubu

 

B –  bazowa kwota w dyscyplinie

piłka ręczna kobiet B - 400.000 zł

piłka siatkowa kobiet B - 150.000 zł

piłka nożna kobiet B - 140.000 zł

piłka nożna halowa mężczyzn B - 200.000 zł

koszykówka mężczyzn B - 300.000 zł

piłka nożna mężczyzn B - 400.000 zł

 

C - współczynnik „sukcesu” uzależniony jest od osiągnięć sportowych w odniesieniu do ostatniego zakończonego sezonu sportowego i wynosi:

1,0  - 1 ÷ 3 miejsce w rozgrywkach ligowych seniorów,

0,85 - 4 ÷ 5 miejsce w rozgrywkach ligowych seniorów

0,7 - poniżej 5 miejsca w rozgrywkach ligowych seniorów,

0 - w niższych kategoriach wiekowych

 

D - współczynnik „poziomu rozgrywek” uzależniony jest od poziomu rozgrywek i wynosi:

1,5 - I poziom rozgrywek

1 - II poziom rozgrywek

 

W przypadku „awansu” do wyższego poziomu rozgrywek przyjmuje się współczynnik „poziomu rozgrywek” dla tego poziomu rozgrywek oraz współczynnik „sukcesu” równe 0,7.

W przypadku „spadku” do niższego poziomu rozgrywek przyjmuje się współczynnik “poziomu rozgrywek” dla tego poziomu rozgrywek oraz współczynnik „sukcesu” równy 1.

W przypadku zdobycia Mistrzostwa Polski lub Pucharu Polski kwota dotacji celowej wzrasta o kwotę równą B.

§ 2.

Dotacja celowa na wynajem obiektów sportowych na terenie miasta Chorzów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania może wynosić do 100 % tych kosztów.

§ 3.

Sposób realizacji i sposób rozliczania dotacji określać będzie umowa zawarta pomiędzy Miastem a Klubem.

§ 4.

Łączna wysokość dotacji celowej dla klubów ustalona na dany rok kalendarzowy nie może przekroczyć wysokości środków zaplanowanych na ten cel w budżecie miasta.

§ 5.

Traci moc Zarządzenie Nr OR.250.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 grudnia 2015 r. dot .ustalenia wysokości dotacji celowej klubom sportowym działającym na terenie miasta Chorzów w sportach zespołowych.

§ 6.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 stycznia 2017 roku.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Sonia Krause-Kałan, dnia: 2017-01-05
utworzony: 29-12-2016 / modyfikowany: 30-08-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów