Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.10.2017

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.165.2017 Z DN. 25.09.2017 R.

Zarządzenie Nr OR . 10 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 9 stycznia 2017 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.142.2014 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 5 września 2014r. w sprawie składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2014 -2017 z późniejszymi zmianami.

Na podstawie art. 38a ust.1oraz ust. 5 – 9, art. 92 ust.1pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2016r. poz. 814,1579).

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.142.2014 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 5 września 2014r. określającego skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wprowadza się następujące zmiany:

Przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji:

- Piotr Sielecki,
- Andrzej Szczęśniak.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nie ulegają zmianie.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Bożena Urbanik-Żmurko, dnia: 2017-01-09
utworzony: 09-01-2017 / modyfikowany: 30-08-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów