Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.14.2017

Zarządzenie Nr OR . 14 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 16 stycznia 2017 roku

w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu przysługującego Miastu Chorzów w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie w rejonie ulicy Kluczborskiej.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz w wykonaniu § 1 ust 2 uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XXXV/638/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami gminnymi

Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a :

§ 1.

Wykonać prawo pierwokupu przysługujące Miastu Chorzów w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości obejmującej działkę o numerze geodezyjnym 288/14 o powierzchni 116 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą KA1C/00021672/8, położonej w granicach administracyjnych miasta Chorzów - w rejonie ulicy Kluczborskiej, na granicy z Siemianowicami Śląskimi i Piekarami Śląskimi, a zgodnie z wpisem w księdze wieczystej położonej w Siemianowicach Śląskich Michałkowicach, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym ORANGE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 160 – następcy prawnego TELEKOMUNIKACJI POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie – za cenę w kwocie 500,00 zł.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
(-) Wiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Miastaosoba odpowiedzialna za treść: Krzysztof Ziółkowski, dnia: 2017-01-16
utworzony: 10-01-2017 / modyfikowany: 30-08-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów