Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.16.2017

Zarządzenie Nr OR . 16 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 20 stycznia 2017 roku

o utracie mocy Zarządzenia Nr OR.85.2016 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 25 marca 2016r. w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o.,  obowiązkowego zadania własnego gminy polegającego na „Całorocznym utrzymaniu czystości ulicy Wolności wraz z ulicami bocznymi od ulicy Wolności i miejscami postojowymi”.

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1. 

Zarządzenie Nr OR.85.2016 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 25 marca 2016r. w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o.,  obowiązkowego zadania własnego gminy polegającego na „Całorocznym utrzymaniu czystości ulicy Wolności wraz z ulicami bocznymi od ulicy Wolności i miejscami postojowymi”, zgodnie z pkt V.13 Warunków realizacji prac, utraciło moc w dniu 13 stycznia 2017r.

§ 2. 

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Usług Komunalnych

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
(-) Wiesław Raczyński
Zastępca Prezydenta Miastaosoba odpowiedzialna za treść: Anna Poloczek, dnia: 2017-01-20
utworzony: 17-01-2017 / modyfikowany: 30-08-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów