Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.18.2017

Zarządzenie Nr OR . 18. 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 25 stycznia 2017 roku

w sprawie przyjęcia programu „Bezpieczne Miasto Chorzów 2017” 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) w związku z ku Uchwałą Nr XVIII/293/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 23 lutego 2012 r., w sprawie przyjęcia „Programu Bezpieczeństwa dla Miasta Chorzów”. Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Przyjąć do realizacji program „Bezpieczne Miasto Chorzów 2017” stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia jako wykonanie Uchwały Nr XVIII/293/12 z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu bezpieczeństwa dla miasta Chorzów”, mającego na celu poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i osób odwiedzających miasto.

§ 2.

Ustalić czas realizacji programu „Bezpieczne Miasto Chorzów 2017” do 31 grudnia 2017r.

§ 3.

Do realizacji programu „Bezpieczne Miasto Chorzów 2017” stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia wskazuje się :

 1. Dyrektorów Wydziałów, Kierowników Biur merytorycznie odpowiedzialnych za realizację zadań określonych w ww. programie.
 2. Komendantów:
  a) Straży Miejskiej,
  b) Komendy Miejskiej Policji,
  c) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
 3. Dyrektorów:
  a) Zakładu Komunalnego PGM,
  b) Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.
 4. Zarządców Zasobów Mieszkaniowych. 

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

 Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Bożena Urbanik-Żmurko, dnia: 2017-01-25
utworzony: 17-01-2017 / modyfikowany: 30-08-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów